اطلاعات عمومياطلاعات عمومي

حدود 400 سال قبل جهانگردي به نام ماژلان تصميم گرفت با كشتي دور دنيا را بگردد. در هنگام سفر طولاني مشاهده كرد كه دهان ملوان ها زخم شده و ازلثه ي آنان خون جاري شده است و بعد مفصل هاي آنها باد كرد و چنان دردناك مي شد كه قابل تحمل نبود. نام اين بيماري اسكوربوت است. وقتي كه به جزاير فيليپين رسيدند مقداري غذاي تازه و مركبات استفاده كردند مشاهده شده كه بيماري برطرف شد و بعد دريافتند كه كمبود ويتامين C موجب بروز بيماري اسكوربوتتاريخچه كشف ويتامين

مفهوم ويتامين در مقايسه با موادمغذي ديگر مانند پروتئين يا چربي جديد است. ضرورت ويتامين ها سبب تولد آشكار تغذيه به عنوان يك علم در 100 سال قبل گرديد. براي قرن ها اين مسئله شناخته شده بود كه برخي بيمارها در ارتباط با رژيم غذايي هستند. براي مثال اسكوربوت با خوردن سبزيجات يا ميوه جات قابل پيشگيري بود، شب كوري با جگر درمان مي گرديد، بري بري در ارتباط با مصرف برنج بدون سبوس به عنوان غذاي عمده بود، پلاگر با خوردن ذرت فاسد شده ارتباط داشت و با انقلاب صنعتي در اروپاي شمالي ريكتز( راشي تيسم) در ارتباط با قرار گرفتن كم در برابر نور خورشيد و دريافت ناكافي چربي هاي مفيد بود. متأسفانه، بيشتر اين آگاهي ها توسط جامعه پزشكي پذيرفته نمي شد زيرا اين افراد تحت تأثير تئوري ميكروبي بيماري ها كه درقرن 19 ظاهر شده بود قرار داشتند.

بنابراين در قرن گذشته، اين تصور وجود داشت كه اسكوربوت، بري بري و ريكتز هر كدام توسط باكتري يا سم آن ايجاد مي شوند و نه فقدان ساده چيزي كه براي سلامتي كامل نياز است. بنابراين، كشف يك عامل قابل جداسازي در آب، در سبوس برنج توسط Christian Eijkman كه مي توانست مانع از بروز بري بري گردد با تئوري ميكروبي به مقابله پرداخت. اين كشف كه در سال 1906 منتشر شد، اولين توضيح مفهوم ريزمغذي ضروري در زماني بود كه تغذيه خوب تنها در رابطه با پروتئين، چربي كربوهيدرات و املاح معدني تصور مي شد. اگرچه اين كشف در ارتباط با پيشگيري از برخي علائم باليني بود، خيلي سريع در ارتباط با عوامل همراه كه از باكتري شناسي پديدار شده بود قرار گرفت و براي توضيح خواص افزايش دهنده رشد، برخي غذاها براي حيواناتي كه به آنها رژيم هاي غذايي نيمه خالص داده شده بود استفاده گرديد.

مدل جديد تغذيه توسط Funk شروع شد كه مشخص كرد عامل ضد بري بري يك آمين است. در سال 1912 Funk

به علت اهميت اين عامل براي زندگي آن را آمين حياتي ( Vital Amine) يا ويتامين( Vitamine) ناميد. بنابراين

وجود 4 عامل( ضد بري بري، ضد اسكوربوت، ضد ريكتز، ضد پلاگر) به عنوان ويتامين پيشنهاد شد. بعدها مشخص شد

كه تمام اين عوامل آمين نيستند ( بنابراين e از انتهاي vitamine حذف شد) ولي اين مسئله درمقابل مفهوم انقلابي

كلمه ويتامين اهميت زيادي نداشت. مدل جديد سبب تحقيقاتي شد كه تنها در پنج دهه سبب فهم اساسي ماهيت و عملكرد بيش از دوازده ويتامين و بسياري از عناصر معدني گرديد.

ويتامينها كلا موادي هستند كه در بدن به ميزان كم موجود مي باشند و در غذاها به ميزانهاي متفاوت وجود دارند . ويتامينها براي عملكرد طبيعي بدن ضروري اند و كمبود آنها موجب بروز بعضي عوارض و گاهي بيماري مي شود . نامگذاري ويتامينها كه 13 خانواده هستند با حروف الفبا صورت مي گيرد .

ويتامينهاي محلول در چربي : ويتامين A ، ويتامين D ، ويتامينE و ويتامينK هستند و ويتامينهاي محلول در آب : ويتامين هاي خانواده B و ويتامين C هستند .

 شده است.

 

نوشته شده در تاريخ ۱۲ آبان ۱۳۸۸ توسط علي كربلايي ميرزايي | نظرات (2)